10 powodów...

10 powodów, dla których warto wybrać naszą szkołę:

  1. Miła, kameralna, wręcz rodzinna atmosfera, dająca uczniom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia.
  2. Rzetelny poziom nauczania, potwierdzony wysokimi wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
  3. Indywidualne, podmiotowe traktowanie ucznia.
  4. Kompetentni, zaangażowani w pracę nauczyciele.
  5. Udział w projekcie "Comenius", dającym uczniom możliwość kontaktów z rówieśnikami w Europie oraz wyjazdów zagranicznych.
  6. Szansa na rozwijanie zainteresowań sportowych w klasach o profilu: piłka nożna pod patronatem MKS "Korona".
  7. Koła przedmiotowe, zajęcia dodatkowe pozwalające młodzieży na rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz pogłębianie wiedzy.
  8. Organizowanie przez szkołę wielu imprez o charakterze rozrywkowym i kulturalnym zgodnie z zasadą "uczyć bawiąc".
  9. Kontakty ze szkołami "Maczkowskimi" w Polsce.
  10. Atrakcyjne położenie w pobliżu rezerwatu geologicznego Kadzielnia oraz kompleksów leśnych Pasma Posłowickiego. Kielce i okolica.

Uczestniczymy

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ZOUM Kielce