BohaterON - włącz historię

   W naszej szkole od 1 października klasa 1b wraz z wychowawczynią realizowała projekt "BohaterON- włącz historię". Jest to akcja prowadzona przez wrocławskie Fundacje:  Fundację Rosa i Fundację Sensoria. "BohaterON – włącz historię!" to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

   Akcja polegała na zapoznaniu się z materiałami przesłanymi do szkoły od organizatora, przeprowadzeniu lekcji z wykorzystaniem w/w materiałów. Uczniowie klasy 1b rysowali godło Polski, zastanawiali się, kim jest bohater i jakie cechy powinien posiadać oraz wybierali przedmioty potrzebne Powstańcom podczas walki. Dzieci przygotowały również laurki dla żyjących Powstańców Warszawskich, w których dziękowali za ofiarną walkę w obronie stolicy. Uczniowie poznali także biogramy żyjących Powstańców i ich wspomnienia z obrony stolicy i walki z okupantem.

   Akcja zakończyła się narysowaniem laurek dla żyjących Powstańców Warszawskich, w których uczniowie wyrazili swój hołd bohaterom oraz podziękowali, że dzięki Nim mogą żyć, rozwijać się i rosnąć, uczyć się języka ojczystego, bawić się w wolnej Polsce. Laurki zostały wysłane na adres fundacji, która przekaże je honorowym odbiorcom.

Uczestniczymy

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ZOUM Kielce