Comenius 2005-2008

"Nabywanie tożsamości europejskiej"
Partnerzy: Szwecja, Niemcy, Holandia, Hiszpania

Opis projektu

 

Partnerzy:

 1. Niemcy, Bielefeld,
  Realschule Heepen

 2. Holandia, Steenwijk,
  Regionale Scholen Gemeenschap Steenwijk

 3. Szwecja, Hagersten,
  Vastbergaskolan AB

 4. Hiszpania, Madryt,
  Instituto de Educacion Secundaria EL Espinil

 

Głównymi celami projektu GET IT są:

 • Nawiązanie przez uczniów kontaktów i przyjaźni w Europie przy zastosowaniu
  najnowszych technologii informatycznych.
 • Pomoc w zrozumieniu podobnych uwarunkowań wśród młodzieży
  w innych krajach Europy.
 • Uświadomienie uczniom ich indywidualnych warunków życia,
  perspektyw przyszłego wykształcenia, stażu i pracy .
 • Stworzenie warunków- zaangażowanym nauczycielom
  - do dzielenia się doświadczeniem zawodowym, wymieniany poglądów,
  nabywania wiedzy o podobieństwach i różnicach w wykonywaniu
  profesji nauczycielskiej w Europie.

Naszym priorytetem jest by uczniowie wszystkich pięciu szkół partnerskich nauczyli się kontaktować ze swoimi, rówieśnikami bez obaw i uprzedzeń oraz by doskonalili swoje umiejętności językowe.

dyplom

 

W trakcie trzyletniej, bardzo udanej współpracy odbyły się
następujące spotkania:

 1. Kielce, listopad 2004 – wizyta koordynatora niemieckiego
 2. Bielefeld, grudzień 2004 – wizyta przygotowawcza
 3. Bielefeld, wrzesień 2005 – wizyta robocza
 4. Sztokholm, grudzień  2005
 5. Bielefeld, marzec 2006
 6. Kielce, maj 2006
 7. Madryt, czerwiec 2006
 8. Madryt, listopad 2006
 9. Bielefeld, marzec 2007
 10. Steinwejk, marzec 2007
 11. Sztokholm, czerwiec 2007
 12. Madryt, listopad 2007
 13. Bielefeld, marzec 2008
 14. Steinwejk, marzec 2008
 15. Kielce, kwiecień 2008
 16. Sztokholm , czerwiec 2008

 

Zrealizowaliśmy następujące projekty:

2005/2006

 • Partner countries in posters
 • cookery book
 • teenage statistics
 • working in Europe
 • fairytales
 • earth circumference
 • e-mail project


2006/2007

 • Greatest European Inventions
 • Teenage Statistics
 • Traces of Europe
 • Travelling in Europe - Capitals
 • Water-lifesource


2007/2008

 • Human Rights
 • Noise Pollution
 • Story behind Picture-Art project
 • Teenage Statistics
 • Water –ecology project

Rezultaty współpracy są w formie ulotek, plakatów, galerii zdjęć, przedstawień teatralnych, filmów.
Większość produktów jest zamieszczonych na wspólnej platformie międzynarodowej http://www.vastbergaskolan.org/colab/Default.php

Uczestniczymy

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ZOUM Kielce