Edukacja w Miejscach Pamięci

Projekt „ Edukacja w Miejscach Pamięci”

    W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa 22 oraz Gimnazjum nr 10 wraz z innymi szkołami, których organem prowadzącym jest miasto Kielce, weźmie udział w projekcie „Edukacja w Miejscach Pamięci”.  Pomysłodawcą projektu jest Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach przy współpracy z  SODMiDN w Kielcach i Wydziałem Edukacji UM pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kielce.

    Projekt ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania miasta i regionu, z którego pochodzą do lekcji historii i patriotyzmu w terenie. Uczniowie realizując projekt poznają miejsca dziedzictwa kulturowego i miejsca pamięci narodowej.  Będą uczyć się dotykając historii w bezpośrednim kontakcie z miejscami szczególnie ważnymi dla naszej tożsamości  lokalnej i narodowej. Nauczyciele będą realizować treści i cele programów nauczania różnych przedmiotów na poszczególnych etapach kształcenia oraz programy wychowawcze w tym, wychowania patriotycznego. Udział w projekcie jest dla uczniów bezpłatny.

    18 października klasy 6a i 6b, 24 października klasy 6c i 6d brały udział w rajdzie zorganizowanym przez OMPiO z cyklu "Edukacja w miejscach pamięci". Podczas podróży po Kielcach uczniowie odwiedzili m.in. Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego oraz inne ciekawe, dotąd być może dla nich nieznane, a historycznie ważne dla naszego miasta miejsca pamięci. Były to najstarsze w Kielcach pomniki, miejsca związane z kulturą i historią narodu żydowskiego oraz tablice upamiętniające ważnych ludzi i wydarzenia. Spacer zakończył się warsztatami, podczas których uczniowie wykonywali plakaty na temat postaci historycznych związanych z naszym regionem. Cały czas towarzyszyła nam wspaniałą pogoda :)

Zdjęcia

Uczestniczymy

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ZOUM Kielce