Program wiadomości Maczek 22 TV

     Na przełomie grudnia 2016 i stycznia 2017 uczniowie naszej SP 22 i Gim 10 nagrali w języku angielskim, pierwszy z serii, program wiadomości "Maczek 22 TV", w którym relacjonują postępy realizacji projektu Erasmus+. Dają się również poznać szerszemu gronu naszych partnerów zagranicznych z sześciu krajów, przedstawiając kilka faktów o naszej szkole i samych uczniach. "Pierwsze koty za płoty....", następne nagrania powinny być bardziej profesjonalne.
Po dodaniu napisów polskich, uczniowie liczą na szerokie grono widzów!

   Polskie krajobrazy "w skrócie" -  fotografia z "google grafika" i prace plastyczne uczniów klas 5a i 5 b SP 22
i Gimnazjum 10 z Kielc.

Pokaz mody ludowej - projekt Erasmus+

   Uczniowie SP 22 z klasy 4 a i Gim 10,  III b  przedstawiają krótki epizod polsko-rumuński z "poplątanej" imprezy w ramach realizacji projektu Erasmus+ 2016-2019 "Dzielenie się skarbami narodowymi dla lepszej przyszłości". Postacie z bajek i podań poznają się i .....

   Filmowanie instrukcji obsługi "free-style'owego" krakowiaczka jest trudniejsze niż myślicie. Cały ten trud i droga przez mękę dla projektu Erasmus+ "Dzielenie się narodowymi skarbami dla lepszego jutra" 2016-201

Uczestniczymy

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ZOUM Kielce