Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kielce.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

Drodzy Rodzice

Przypominamy o konieczności złożenia karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej na nowy rok 2019/2020 wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu.

Dla uczniów obecnych klas 1 i 2 SP termin upływa 21. 06. 2019r., natomiast dla przyszłych klas 1 i „0” termin upływa 20. 08. 2019r.

Karty złożone po terminie lub bez zaświadczeń o zatrudnieniu nie będą rozpatrywane.

Kierownik świetlicy
Urszula Zaręba
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2018/2019.

Potwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola w Szkole Podstawowej nr 22

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Pojęcie dochodu

Karta przyjęcia do świetlicy  na  rok szkolny 2018/2019


Oddział przedszkolny - Szkoła Podstawowa nr 22

Nasza oferta:

 

Oferta SP 22

 

Klasa pierwsza - Szkoła Podstawowa nr 22

Nasza oferta:

 

Oferta SP 22

Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej - wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Kryteria przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej - wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Wniosek o nauczanie religii/etyki

 

Nabór do klasy IV o profilu piłka nożna w SP nr 22 w Kielcach

herb

Uczestniczymy

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ZOUM Kielce