Próbny egzamin ósmoklasisty

 3 - 5 grudnia (wtorek - czwartek) PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

3 GRUDNIA - J. POLSKI

4 GRUDNIA - MATEMATYKA

5 GRUDNIA - JĘZYK ANGIELSKI

W tych dniach uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.50 (bezpośrednio na egzamin)

Po egzaminie klasy ósme mają lekcje zgodnie z planem (od 5. lekcji włącznie)

Uczestniczymy

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ZOUM Kielce