Konkursy

....Konkursy międzyszkolne organizowane w naszej szkole:

konkursy konkursy
  • Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

  • Międzyszkolny Konkurs Informatyczno-Ekologiczny

lop "Cudze chwalicie swego nie znacie"
to motto konkursu skierowanego do uczniów gimnazjów
oraz klas IV-VI szkół podstawowych.
Organizatorami i sponsorami są:
ZSO nr 10 w Kielcach i LOP w Kielcach.
logo

Konkurs ma na celu:

  • poznawanie najbliższego otoczenia i specyfiki regionu

  • rozbudzanie zainteresowań tematyką przyrodniczą

  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i troski o najbliższe otoczenie

  • rozwijanie i doskonalenie umiejętności informatycznych.wśród dzieci i młodzieży

  • stosowanie narzędzi technologii informacyjnej do rozwiązywania problemów

....Uczestnicy konkursu oceniani są w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja.
Na finalistów czekają dyplomy i cenne nagrody.

....Regulamin i szczegółowe informacje dotyczące konkursu rozsyłane są do wszyskich szkół podstawowych
i gimnazjalnych w Kielcach w terminie pozwalającym na ich realizację.

 

Teamtyka konkursu:

IX edycja konkursu - maj-październik 2010
pt.
"Poznajemy las i jego mieszkańców"

VIII edycja konkursu - 2009
pt.
"Mieszka
ńcy naszych stawów, jezior i rzek"

VII edycja konkursu - marzec-październik 2008
pt.
" Nasze płazy i gady krajowe"

VI edycja konkursu - rok szkolny 2006/2007
pt. "Mieszkańcy lasu" - szkoła podstawowa
"Formy ochrony przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego"
- gimnazjum

V edycja konkursu - rok szkolny 2005/2006
pt.
" Ciekawa przyroda naszego regionu"

IV edycja konkursu - rok szkolny 2004/2005
pt.
"Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Kielce"

III edycja konkursu - rok szkolny 2003/2004
pt."Parki Krajobrazowe Gór Świętokrzyskich"

II edycja konkursu - rok szkolny 2002/2003
pt. "Przyroda Świętokrzyskiego Parku Narodowego"

I edycja konkursu - rok szkolny 2001/2002
pt. "Kielce-miasto rezerwatów przyrody"

Uczestniczymy

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ZOUM Kielce