Inteligecje wielorakie - TEST

    Howard Gardner, profesor Uniwersytetu Harvarda w środowisku naukowym znany jest przede wszystkim jako twórca teorii wielorakich inteligencji. Zdaniem amerykańskiego psychologa standardowe pomiary nie są wystarczające, by określić iloraz inteligencji danej osoby. Jego zdaniem istnieje kilka rodzajów inteligencji w zależności od aktywności, którą aktualnie weźmie się pod uwagę.  Psycholog do podstawowej definicji „inteligencji” mierzonej poprzez testy IQ dodaje osiem typów zawartych w blokach.

Koło inteligencji wielorakich

Aby wykonać test kliknij Test

Szczegółowe informacje

Uczestniczymy

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ZOUM Kielce