Patron SP nr 22 w Kielcach

   Generał Stanisław Maczek  Urodził się 31 marca 1892 r. w Szczerzecu pod Lwowem. Gimnazjum ukończył w Drohobyczu. W latach 1910-1914. studiował polonistykę i filozofię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W czasach studenckich działał w Związku Strzeleckim.
Jako oficer rezerwy powołany został w 1914 roku do armii austro-węgierskiej i walczył na froncie włoskim.
     W listopadzie 1918 roku wstąpił do tworzącego się Wojska Polskiego. Podczas walk o Lwów w 1919 roku dowodził kompanią ochotników z Krosna. W stopniu kapitana walczył w Małopolsce Wschodniej w 4 Dywizji Piechoty, a następnie w sztabie 2 Armii.
     W wojnie polsko-bolszewickiej był  m.in. dowódcą Batalionu Szturmowego 1 Dywizji Jazdy. Mianowany majorem ze starszeństwem z dniem 1.04.1919 r. Po zakończeniu działań wojennych dowodził batalionem 26 Pułku Piechoty we Lwowie. Wyższą Szkołę Wojenną ukończył w 1924 r.
     Jako podpułkownik był w latach 1924-1927 szefem ekspozytury Oddziału II Sztabu Głównego  we Lwowie, a następnie zastępcą dowódcy 76 Pułku Piechoty.
     W latach 1929-1935 był dowódcą 81 pułku piechoty, do jesieni 1938 dowódcą piechoty dywizyjnej 7 Dywizji Piechoty w Częstochowie. W 1931 r. awansowany do stopnia pułkownika.
W końcu 1938 r objął dowództwo10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej. maczek
     Podczas walk wrześniowych dowodząc brygadą stawiał zaciekły opór wojskom niemieckim od Wysokiej w rejonie krakowskim po Zboiska koło Lwowa. Wykrwawiona, lecz nie pokonana brygada z bronią, sprzętem i sztandarami przekroczyła granicę polsko-węgierską.
Po opuszczeniu Węgier w listopadzie 1939 r. już w stopniu generała brygady, został komendantem obozu szkoleniowego Wojska Polskiego w Coetquidan we Francji.
Od lutego do czerwca 1940 r. dowodził odtworzoną 10 Brygadą Kawalerii Pancernej i Obozem Wojsk Pancernych w St. Cecile. Brał udział w walkach w obronie Francji.
Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii gen. S.Maczek po raz drugi odtwarzał 10 Brygadę Kawalerii Zmotoryzowanej i był jej dowódcą do lutego 1942 r.
Później zaczął formować 1 Dywizję Pancerną. Po 2 latach szkolenia 1 sierpnia 1944 r. jednostki dywizji zostały skierowane na front do Francji. Dywizja walczyła od 7 do 23 sierpnia pod Falaise, następnie pod Chambois i Mont Ormel przyczyniając się w znacznym stopniu do rozbicia 7 Armii niemieckiej.
Od 7 kwietnia 1945 1 Dywizja Pancerna walczyła na ziemi niemieckiej, kończąc swój szlak bojowy przyjęciem kapitulacji bazy Kriegsmarine w Wilhelmshaven.
Gen. Maczek      Po zakończeniu wojny gen. S. Maczek został dowódcą 1 Korpusu Polskiego w Szkocji.
W maju 1945 r. awansowany do stopnia generała dywizji. Od września 1945 dowodził polskimi jednostkami wojskowymi w Wielkiej Brytanii aż do ich rozwiązania w 1947r.
Po demobilizacji osiedlił się w Edynburgu.
10 listopada 1990 został mianowany generałem broni.
     Za zasługi wojenne gen. S. Maczek został odznaczony wieloma wysokimi orderami i odznaczeniami polskimi i alianckimi. Jest kawalerem Orderu Wojennego Virtuti Militari III, IV, i V kl., Złotego Krzyża Zasługi z Mieczami, Krzyża Walecznych, brytyjskich orderów - Order of the Bath Commander, Distinguished Service Order, francuskiego Legionu d'Honneur Commande, holenderskiego Orde van Oranje Nassau oraz belgijskiego Grand Officier de l'Orde de la Couronne.
Dzięki swoim czynom żołnierskim i wielkiemu patriotyzmowi wszedł na trwałe do annałów sławy oręża polskiego.

Uczestniczymy

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ZOUM Kielce