Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Rok szkolny 2012/2013

Podsumowanie projektu >> pobierz

Zdjęcia wykonane podczas zajęć podsumowujących projekt w naszej szkole:

finał


Projekt "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce"

 

Galeria zdjęć 

Rok szkolny 2012/2013Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2011/2012.Rok szkolny 2011/2012

     W październiku 2012 roku, trzy grupy uczniów z naszej szkoły pod opieką pań:
Grażyny Śliwy, Marty Chojnackiej i  Balbiny Piechocińskiej, przystąpiły do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Śniadanie Daje Moc. Każda  grupa utworzyła swój Klub Śniadaniowy i przygotowała reportaż z jego działalności. Część zadań realizowaliśmy w ramach  zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie. Dzieci poznały 12 zasad zdrowego odżywiania, tworzyły przepisy kulinarne, rozwiązywały zagadki i rebusy o owocach i warzywach. Grupa pod kierunkiem pani Balbiny Piechocińskiej opracowała pantomimę do wiersza S. Jachowicza „Chory kotek” i muzyki Piotra Czajkowskiego „Dziadek do​ orzechów”. Natomiast uczniowie pod kierunkiem pani Grażyny Śliwy przygotował inscenizację do wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”, a inscenizację wierszy o zdrowiu, zatytułowaną "W zdrowym ciele zdrowy duch" oraz  układ taneczny do  piosenki "Witaminki" uczniowie pani Marty Chojnackiej.

     Wierzymy, że program Śniadanie Daje Moc, w którym wzięliśmy udział, przyczyni się do zmiany nawyków żywieniowych i większej dbałości podczas spożywania śniadania – w domu i szkole.

Śniadanie daje moc - klasa 1a  >> pobierz

Śniadanie daje moc - klasa 3a

Śniadanie daje moc - klasa 2 a

 

 Śniadanie daje moc

Uczestniczymy

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ZOUM Kielce