Grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży nadużywających urządzeń multimedialnych

   Zapraszamy osoby potrzebujące pomocy. Każda z osób zgłaszających się będzie mogła liczyć na profesjonalną pomoc w rozwiązaniu swoich spraw zarówno osobistych, rodzinnych czy też szkolnych.
Od wielu lat współpracujemy z instytucjami wspierającymi pracę szkoły. W przypadku pomocy specjalistów, terapeutów wskażemy Państwu gdzie należy się udać, by uzyskać wielospecjalistyczną pomoc.

  • Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
    Punkt Konsultacyjny ul. Urzędnicza 16 Kielce 41-367-67-28
  • Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
    ul.J.N.Jeziorańskiego 65 Kielce 41-36-76-788
  • Niepubliczny Zakład Opieki Rodzinnej "Nadzieja Rodzinie"
    ul.Karczówkowska 36 Kielce 41-366-94-04

   Miejski Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach zaprasza do udziału w grupie wszystkich chętnych rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży nadużywających urządzeń multimedialnych.

Spotkania odbywać się będą raz na dwa tygodnie w czwartki w godzinach 16:30-18:00. Termin rozpoczęcia zostanie ustalony po zebraniu się wystarczającej grupy uczestników (min.10 osób).

Zajęcia prowadzone będą przez Pana mgr Łukasza Kołomańskiego-pedagoga, trenera behawioralnego, koordynatora programu "Internet TAK, uzależnienie NIE" z ramienia Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawnej FDN). Serdecznie zapraszamy do zapisów w sekretariacie Poradni lub bezpośrednio u prowadzącego: e-mail: l.kolomanski@mzppp.pl, tel. 41 36 76 728 wew. 203

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.
Grupa wsparcia - ulotka

 

Uczestniczymy

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ZOUM Kielce