Dobra praktyka - lekcje

2016-2017

POLAND- KINESTHETIC LESSON of POLISH (2016/17)

1.rok projektu-Lekcja polskiego z zastosowaniem inteligencji wielorakich nagrana na potrzeby projektu Erasmus+ 2016-2019 "Dzielenie się skarbami dla lepszej przyszłości".

POLAND- MULTIPLE INTELLIGENCES LESSON of SCIENCE (2016/17)

1.rok projektu- Lekcja przyrody z zastosowaniem inteligencji wielorakich nagrana na potrzeby projektu Erasmus+ 2016-2019 "Dzielenie się skarbami dla lepszej przyszłości".

1.rok projektu. Inteligencje wielorakie- Krzesła prawdy i fałszu - tu na zajęciach międzykulturowych prowadzonych w języku angielskim, nagranych na potrzeby projektu Erasmus+ 2016-2019 "Dzielenie się skarbami dla lepszej przyszłości".

POLAND- MULTIPLE INTELLIGENCES READING PROJECTS (2016/17)

1.rok projektu. Kinestetyczne projekty czytelnicze z wykorzystaniem inteligencji wielorakich nagrane na potrzeby projektu Erasmus+ 2016-2019 "Dzielenie się skarbami dla lepszej przyszłości".

POLAND- KINESTHETIC, VISUAL,SPATIAL LESSON of ENGLISH (2016/17)

1.rok projektu-Lekcja angielskiego z zastosowaniem inteligencji wielorakich nagrana na potrzeby projektu Erasmus+ 2016-2019 "Dzielenie się skarbami dla lepszej przyszłości".

POLAND- KINESTHETICS- SPONTANEOUS MOVEMENT- ENGLISH LESSON (2016/17)

1.rok projektu- Kinestetyczna lekcja angielskiego z zastosowaniem inteligencji wielorakich- spontaniczy ruch- nagrana na potrzeby projektu Erasmus+ 2016-2019 "Dzielenie się skarbami dla lepszej przyszłości".

POLAND- MAXIMIZING ENGLISH SPEAKING TIME+ MULTIPLE INTELLIGENCES (2016/17)

1.rok projektu-Lekcja angielskiego z zastosowaniem inteligencji wielorakich oraz wydłużająca czas mówienia po angielsku dla każdego ucznia, nagrana na potrzeby projektu Erasmus+ 2016-2019 "Dzielenie się skarbami dla lepszej przyszłości".

2017-2018

POLAND- A KINESTHETIC GEOGRAPHY LESSON (2017/18)

2.rok projektu- Lekcja geografii z zastosowaniem inteligencji wielorakich nagrana na potrzeby projektu Erasmus+ 2016-2019 "Dzielenie się skarbami dla lepszej przyszłości".

POLAND-MULTIPLE INTELLIGENCES- SCIENCE LESSON Nature lovers (2017/18)

2.rok projektu- Lekcja przyrody z zastosowaniem inteligencji wielorakich nagrana na potrzeby projektu Erasmus+ 2016-2019 "Dzielenie się skarbami dla lepszej przyszłości".

POLAND- KINESTHETIC, SPATIAL, LINGUISTIC… LESSON of ENGLISH (2017/18)

2.rok projektu- Lekcja angielskiego z zastosowaniem inteligencji wielorakich, maksymalizująca czas mówienia w języku obcym, nagrana na potrzeby projektu Erasmus+ 2016-2019 "Dzielenie się skarbami dla lepszej przyszłości".

 

POLAND- KINESTHETIC LESSONS of HISTORY (2017/18)

2.rok projektu- Lekcje historii z zastosowaniem inteligencji wielorakich nagrane na potrzeby projektu Erasmus+ 2016-2019 "Dzielenie się skarbami dla lepszej przyszłości".

POLAND- A KINESTHETIC NATURAL SCIENCE LESSON (2017/18)

2.rok projektu- Lekcja przyrody z zastosowaniem inteligencji wielorakich nagrana na potrzeby projektu Erasmus+ 2016-2019 "Dzielenie się skarbami dla lepszej przyszłości".

POLAND- A NATURALISTIC, KINESTHETIC ART LESSON  (2017/18)

2.rok projektu- Lekcja sztuki „Cztery pory roku” z zastosowaniem inteligencji wielorakich przygotowana na szkolenie dla nauczycieli na Cyprze C3 i nagrana na potrzeby projektu Erasmus+ 2016-2019 "Dzielenie się skarbami dla lepszej przyszłości".

2018-2019

POLAND- TANGRAM- KINESTHETIC, SPATIAL MATHS LESSON (2018/19)

3. rok projektu. Lekcja matematyki po angielsku z zastosowaniem inteligencji wielorakich: matematycznej, przestrzennej, ruchowej.

POLAND – KINESTHETIC LINGUISTIC LESSON OF ENGLISH – JIGSAW PUZZLES  (2018/19)

3. rok projektu. Dzielenie się dobrą praktyką wpisane jest w zawód nauczyciela, nie tylko ze względu na projekt Erasmus+.Rozszerzona wersja lekcji pokazowej z j.angielskiego.3. rok projektu

POLAND- VISUAL KINESTHETIC ENGLISH LESSONS about MATHS (2018/19)

A card game with domino rules used in learning about shapes, numbers and colours- an English

3. rok projektu. Karty i zasada domina stosowana w nauce o kształtach, liczbach i kolorach - lekcja angielskiego
o matematyce nie tylko dla maluchów.

POLAND- MATHEMATICAL KINESTETHIC LESSON OF ENGLISH about MATHS (2018/19)

Cards and numbers are a cute topic for an English lesson of Maths.

3. rok projektu. Inteligencje wielorakie- matematyczna i ruchowa. Karty i matematyka na lekcjach angielskiego.
Kilka wariantów zabawy.

Uczestniczymy

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ZOUM Kielce