Rada Rodziców

   Prezydium Rady Rodziców SP nr 22 w Kielcach informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 wpłata na Radę Rodziców  wynosi 40 zł. (na każde dziecko).

UBEZPIECZENIE SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

UBEZPIECZYCIELEM JEST RADA RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 22
im. Gen. Stanisława Maczka
ul. Majora Jurija Gagarina 3
25-031 Kielce
REGON SZKOŁY: 00694853


   Drodzy Rodzice, ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest dobrowolne i to od Was zależy czy ubezpieczycie dziecko, a jeśli tak to, w jakim towarzystwie.
Wychodząc jednak naprzeciw Rodzicom, wzorem roku ubiegłego Rada Rodziców, w imieniu rodziców zawrze umowę ubezpieczenia od NNW z  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Koszt ubezpieczenia: 45 zł

Ubezpieczenie obowiązuje: od 1 września 2019 r do 31 sierpnia 2020 r.
Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas:

 • nauki
 • w drodze z domu do szkoły, szkoły do domu,
 • w życiu prywatnym
 • podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji, lub rehabilitacji (np. karate, judo, w ramach SKS i UKS, w pozaszkolnych klubach sportowych)
 • 24 godzinna ochrona na terenie całego świata;

Termin ostateczny wpłacenia składki upływa 31.10.2019 r.

    Jeśli jesteście zainteresowani ubezpieczeniem prosimy o zapoznanie się z niezbędnymi, załączonymi poniżej dokumentami, wydrukowanie "Oświadczenia Rodzica"  (druk można też odebrać z sekretariatu), wpisać dane dziecka: imię, nazwisko, pesel,  złożyć czytelny podpis i wraz  z odpowiednio wyliczoną gotówką przekazać Wychowawcy klasy.

Jako potwierdzenie ubezpieczenia, zwrotnie otrzymają Państwo w późniejszym terminie pokwitowanie.

Rada Rodziców

Załączniki:

Zgłoszenie roszczenia z polisy za rok szkolny 2018/2019
Numer Polisy  652-18-00129

 • Dokładnie wypełnij druk zgłoszenia roszczenia, pamiętając o wszystkich wymaganych polach i podpisach;
  Druk zgłoszenia
 • Dołącz kserokopię pełnej dokumentacji medycznej oraz kserokopię dowodu osobistego lub wypełniony druk odpisu danych;
  Formularz odpisu danych
  Gdy załączasz ksero dowodu osobistego dla bezpieczeństwa napisz wchodząc na obraz dowodu „Ksero dowodu na potrzeby zgłoszenia roszczenia w Towarzystwie Ubezpieczeń Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group”

Posiadając powyższe dokumenty roszczenie możesz złożyć w następujący sposób:

sposoby zgłoszenia

Kontakt do:
Biura w Kielcach
ul. Warszawska 28/2
(41) 344 10 28

Agenta – opiekun:
Ewelina Młynarczyk
Tel. 693 121 666

FORMULARZE ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA, ODPIS DANYCH można pobrać również z Sekretariatu Szkoły.

 

 

 

 

Uczestniczymy

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ZOUM Kielce