Zielony Patrol

    Uczniowie klasy 6b i 6a pod opieką E. Bogawskiej i M. Szypowskiej uczestniczą w projekcie o nazwie "Zielony Patrol". Jego celem jest włączenie młodzieży szkolnej w procesy podejmowania decyzji związanych ze środowiskiem Kielc oraz nadzorem nad właściwym utrzymaniem terenów rekreacyjnych, nawodnych i leśnych miasta poprzez terenowe działania poznawcze, ocenę zmian zachodzących w środowisku geograficznym oraz ich wpływu na jakość życia mieszkańców.

    Członkowie Zielonego Patrolu podejmują próby znajdywania środków zaradczych w sytuacjach zagrożeń przyrody oraz umacniają postawy odpowiedzialności młodych ludzi za nasze miasto. Ponadto uczą się współdziałania dla wspólnego dobra.

    Nasza szkoła opiekuje się terenem nr 36 zlokalizowanym wzdłuż ulicy Krakowskiej i Biesak.
Wszystkie działania i interwencje podejmowane przez nasz patrol umieszczane są na stronie Urzędu Miasta   http://www.um.kielce.pl/viii-edycja-konkursu/dzialania-patroli/patrol-nr-36/

 

Zielony Patrol

 

Uczestniczymy

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ZOUM Kielce