O projekcie

    W latach 2016 - 2019 Szkoła  Podstawowa nr 22 będzie realizować projekt „Sharing treasures for a better future”- „Dzielenie się (narodowymi) skarbami dla lepszej przyszłości".
Planujemy współpracę ze Stowarzyszeniem ASIRYS  i 6 szkołami w:

    Realizując projekt partnerzy chcą tworzyć innowacyjne materiały i organizować zajęcia angażujące inteligencje wielorakie,  założyć bazę ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych i dzielić  się swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem ze społecznością lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową. W trakcie pracy nad zadaniami projektu zaangażowani uczniowie i nauczyciele będą doskonalić umiejętności TIK  i poprawią umiejętności komunikacji w języku obcym, czyli w języku angielskim. Wszystkie szkoły partnerskie są gotowe do kreatywności w nauczaniu, do znalezienia odpowiedniego podejścia w stosunku do różnych uczniów i osiągnięcia pożądanych rezultatów.
    Musimy być na bieżąco z ciągle zmieniającym się społeczeństwem walczącym z kryzysami finansowymi, wojnami, konfliktami, nie wspominając o utracie wartości i tożsamości kulturowej. Dlatego niezwykle ważne jest, aby spróbować znaleźć rozwiązania tych bieżących problemów, koncentrując się na osobach, które staną się naszym następnym pokoleniem.
    Projekt będzie promować różnego rodzaju „skarby” narodowe państw tworzących partnerstwo. Jednym z bardziej spektakularnym wydarzeniem będą „dni” partnerów, gdy uczniowie zaangażowani w projekt będą prezentować ich muzykę, tańce, typowe potrawy, stroje narodowe itp.

INTELIGENCJE WIELORAKIE wg GARNERA

 Inteligencja wieloraka to teoria opracowana na początku lat 80. XX wieku przez Howarda Gardnera. Amerykański psycholog dodaje do podstawowej definicji „inteligencji” mierzonej poprzez testy IQ swoje osiem typów zawartych w blokach.

Więcej informacji i Test >>kliknij

   Realizacja projektu Erasmus+ i angażowanie inteligencji wielorakich wg Garnera w procesy edukacyjne naszych wychowanków dodatkowo motywują nas do szukania ciekawych, innowacyjnych rozwiązań w szkole i poza nią. Tradycyjnie i w tym roku szkolnym ze względu na ciekawą ofertę Muzeum Narodowego w Kielcach klasy SP 22 często uczestniczą w różnych warsztatach edukacyjnych w ramach zajęć pozaszkolnych. Inteligencje mogą być rozwijane w interakcji między sobą a wykorzystanie koncepcji inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej polega na tym, by poprzez właściwy dobór zadań stymulować inteligencję słabiej rozwiniętą za pomocą tej lepiej rozwiniętej. Za nami gry logiczne i ruchowe na stadionie, poznawanie realiów życia pisarza Henryka Sienkiewicza, nauka rozpoznawania gatunków drzew na warsztatach dendrologicznych, wróżby andrzejkowe i polskie tradycje adwentowe, spotkanie z wolontariuszem z Niemiec i poznanie adwentowych i bożonarodzeniowych tradycji naszych zachodnich sąsiadów oraz zwiedzanie wystawy i zajęcia o ewolucji zwierząt. Klasę 4a zaangażowaliśmy nawet w korespondencję z klasą rówieśniczą D 1 z Cypru, oczywiście po angielsku. Uczniowie piszą, rysują, próbują nagrywać wiadomości po angielsku.

   "Najważniejszym wkładem, jaki może wnieść oświata do rozwoju dziecka, jest dopomożenie mu w znalezieniu dziedziny, która najbardziej odpowiada jego talentom, w której będzie kompetentnym fachowcem, w której praca będzie dawała mu zadowolenie. (...). Powinniśmy poświęcać mniej czasu na klasyfikowanie uczniów według uzyskiwanych przez nich ocen, a więcej na odkrywanie ich naturalnych predyspozycji czy uzdolnień i rozwijanie ich" - Howard Gardner.

Uczestniczymy

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ZOUM Kielce